Sąlygos ir taisyklės

Bendros nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.5elementai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 • Visais atvejais laikoma, jog pirkėjas  yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, kai pateikia užsakymą.
 • Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys (asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka); nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.5elementai.lt tikslais.

Plačiau apie saugumo / privatumo politiką.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje pateikia užsakymą ir už jį apmoka.
 • Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti pateiktus užsakymus, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.5elementai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei Pardavėjas apie tai nebuvo informuotas, Pirkėjas prisiima visus dėl to kylančius nuostolius.
 • Pirkėjas, naudodamasis 5elementai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų.
 • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
 • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) darbo dienų. Plačiau prekių pristatymas ir grąžinimas.

Close
Close

Krepšelis

Close

Jūsų Krepšelis tuščias!

Tęsti apsipirkimą

Sidebar
Mes pranešime, kai prekė vėl bus prekyboje. Palikite savo el.pašto adresą.